Kamu Hastanesi 189 Yeni Personel Alımı Yapacak! KPSS Taban Puansız

Kamu Hastanesi 189 Yeni Personel Alımı Yapacak! KPSS Taban Puansız

Kamu hastanesi bünyesinde 189 yeni memur alımı başvuruları açıklandı. En az lise olmak üzere ve KPSS taban puansız ve mülakatsız başvurulara dair tüm detaylar bu yazımızda.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni sözleşmeli personel alım ilanı bugün açıklandı. Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 189 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Kamu personel alımı başvuru genel şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlan taşımak,

KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

Memur alımı başvuru nitelikleri nelerdir?

1 Biyolog Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak. Embriyolog Sertifikasına sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

1 Biyolog Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi (Deney Laboratuvarları İçin) belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

2 Programcı Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Ortaöğretim kurumlarının Muhasebe ve Finansman alanı mezunu olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi ve Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için gene] şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Yükseköğretim Kurumlarının İşletme Lisans bölümünden mezun olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi ve Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamakç

1 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans bölümünden mezun olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Değerlendirmesi ve Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının işletme, İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. ÇANAKKALE/AYVACIK İlçesinde görev yapacaktır.

1 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans bölümünden mezun olmak Yetkili kurum tarafından düzenlenen Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlan belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen iyi laboratuvar uygulamaları klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivi en m es i ve rapor edilmesi şartlarını ve yönetim usullerini içeren kalite sistemi eğitimi belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

2 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının işletme, İktisat, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans bölümünden mezun olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi ve Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartlan) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Ön Muhasebe1' sertifikası sahibi olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Standart Türk Klavyesi" sertifikası sahibi olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

2 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının İşletme, iktisat, Maliye, Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının İnsan kaynakları ve Yönetimi Lisans programından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Büro Personeli Yükseköğretim kurumlarının Maliye önlisans bölümlerinin birinden mezun olmak, Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi ve Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (Standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

4 Destek Personeli Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. MEB’den onaylı “Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği" sertifikasına sahip olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1 Destek Personeli Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. MEB’den onaylı “ Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği” sertifikasına sahip olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır.

1 Destek Personeli Ortaöğretim {Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. MEB’den onaylı “ Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği" sertifikasına sahip olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır.

1 Destek Personeli Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. MEB’den onaylı “ Sıvı-Katı-Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği5' sertifikasına sahip olmak. Başvuru tarihinin son günü İtibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu pozisyonda İstihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde basit bakım onarım, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde de çalıştırılacaktır.

1 Destek Personeli Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. “Kaynak Operatörü” sertifikasına sahip olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak {yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

1 Destek Personeli (Temizlik Görevi is i-Erkek) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak). 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

6 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi- Kadın) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm yerleşke ve diğer birimlerin açık ve kapalı mekanlarının temizliği ile verilecek diğer işleri yapmaya engel durumu bulunmamak, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

11 Destek Personeli (Bahçe Bakım Onarım) Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak. Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek, Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. Peyzaj ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışacaklardır. Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, temizlik ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini ile her türlü tarım aleti, makinelerini gerekli yerlerde kullanabilmek. Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşım doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

2 Destek Personeli (Bahçe Bakım Onarım) Ortaöğretim kurulularından mezun olmak. Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek. Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. Peyzaj ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışacaklardır. Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, temizlik ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanabilmek. Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşım doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

3 Destek Personeli (Bahçe Bakım Onarım) Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak. Üniversitemiz tarafından farklı yerleşke (İlçeler Dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmeyi kabul etmek. Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerin yerine getirilmesi Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. Peyzaj ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışacaklardır. Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, temizlik ve benzeri işleri yapmayı kabul etmek ve basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanabilmek. Elle katı atık toplama yapabilmek ve yapmayı kabul etmek. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

1 Destek Personeli (Gassal-Erkek) Cenaze hizmetlerinde görev yapmak üzere; Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak. Cenaze Hizmetleri Belgesi ve Hijyen Belgesine sahip olmak. Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak), Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

1 Destek Personeli (Gassal-Kadın) Cenaze hizmetlerinde görev yapmak üzere; Ortaöğretim kuramlarından mezun olmak. Cenaze Hizmetleri Belgesi ve Hijyen Belgesine sahip olmak. Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

30 Destek Personeli (Hasta Bakıcı) Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

2 Destek personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. Erkek adaylar İçin askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak). 35 yaşını doldurmamış olmak.

2 Destek personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. 35 yaşını doldurmamış olmak.

1 Destek personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

6 Destek Personeli (Temizlik Görevilisi Erkek) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. 35 yaşını doldurmamış olmak.

1 Destek personeli (Temizlik Görevlisi-Kadın) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. 35 yaşını doldurmamış olmak.

1 Destek personeli (Temizlik Görevlisi-Kadın) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. 35 yaşını doldurmamış olmak.

1 Diğer Sağlık Personeli Odyoloji lisans bölümünden mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

2 Diğer Sağlık Personeli Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Sistemleri alanı mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

2 Diğer Sağlık Personeli Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği alanı mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Fizyoterapist Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans bölümünden mezun olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlan belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

2 Hemşire Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak. Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

39 Hemşire Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

2 Hemşire Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak. NRP eğitim sertifikası olması. En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Hemşire Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartları (muayene kuruluşlarının yeterliliğine ve bu kuruluşların muayene faaliyetlerinin tarafsızlığı ve tutarlılığına ilişkin şartlar) belirleyen standartlar eğitimi belgesine sahip olmak. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak.

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Herhangi bir Ortaöğretim programından mezun olmak, silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, Vardiyalı çalışına düzenine engel durumu olmamak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak.

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak.

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm’den kısa boylu olmamak.

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Herhangi bir Ortaöğretim programından mezun olmak. silahlı/ silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm'den kısa boylu olmamak.

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak, silahlı- silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak. Kadın adaylarda en az 1.60 cm'den kısa boylu olmamak.

5 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

3 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

4 Sağlık Teknikeri (Anestezi) Anestezi Önlisans programından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

1 Sağlık Teknikeri (Anestezi) Anestezi önlisans programından mezun olmak, Yetkili kurum tarafından düzenlenen Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için Şartları (bir laboratuvarın kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ) belirleyen standartlar eğitimi belgesine sahip olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

1 Sağlık Teknikeri (Anestezi) Anestezi önlisans programından mezun olmak. Yetkili kurum tarafından düzenlenen Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi için genel şartlan (yeterlilik deney programlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile yeterlilik deneyi ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testi düzenleyicilerinin yeterliliği için genel şartları) belirleyen standartlar eğitimi belgesine sahip olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

5 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

3 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

1 Teknisyen (İklimlendirme) Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dallarından birinden mezun olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak, İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak, Gerektiğinde ilgili alanda basit bakım-onarım vb. görev yapacaktır.

1 Teknisyen (Elektrik) Mesleki ve teknik eğitim veren Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektrikçilik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Dalından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak, İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. Gerektiğinde ilgili alanda basit bakım-onarım vb. görev yapacaktır.

1 Teknisyen {Makine Bakım Onarım) Mesleki ve teknik eğilim veren Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi alanından mezun olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak, İlgili alanda en az 6 ay çalışmış olmak. Gerektiğinde ilgili alanda basit bakım-onarım vb. görev yapacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi memur alımı süreci

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi memur alımları için başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir. Adayların üniversitenin ilan internet adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hastane personeli alımı kılavuzu.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum